ferramenta ferramenta de minera o de rochas igneas

Rocha magmática Wikipedia, a enciclopedia libre

Rochas ígneas intrusivas. As rochas ígneas intrusivas (coñecidas tamén como plutónicas ou abisais) formáronse a partir do arrefriamento do magma no interior da codia terrestre, nas partes profundas da litosfera, sen contacto coa á superficie despois de desfacerse o material sedimentario ou metamórfico que se atopaba por riba. En xeral, o …

: um sistema de análise e interpretação seu contexto …

de dados litogeoquímicos como ferramenta para o estudo petrológico de rochas ígneas e seu contexto tectônico ChemRock: a lithogeochemical data analysis and interpretation system as a tool to the petrological study of igneous rocks and their tectonic setting Daisy Barbosa Alves | Mauro Biondi | Fabiana Rodrigues Leta | Leonardo Pereira de ...